Saturday, March 9, 2019

மூதூர் நொக்ஸ் வீதி கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ்வினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.


( நமது நிருபர்கள்)

மிக நீண்டகாலமாக பொது மக்களின் போக்கு வரத்துக்கு தேவையாக காணப்பட்ட மூதூர் பிரதேச செயலகப்பிரிவில் 1 கோடி 10 இலட்சம் செலவில் காபட் வீதியாக அமைக்கப்பட்ட மூதூர் நொக்ஸ் வீதி கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ்வினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

No comments:

Post a Comment