Saturday, July 25, 2015

கல்முனை ஸாஹிரா தேசியக்கல்லூரி மாணவன் ஹஸீப் கணணி உருவாக்கல் போட்டியில் தேசிய சாதனை

கொழும்பு விசாகா  கல்லூரியின் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு INFOV 2015 ICT மற்றும் தொழிநுட்ப  தொடரில்  பாட ரீதியான கணனி உருவாக்க போட்டியில் அகில இலங்கை ரீதியில்
கல்முனை ஸாஹிரா தேசியக் கல்லூரி மாணவரான எல்.ஹஸீப் முஹம்மட் இரண்டாம் இடத்தை பெற்றுக்கொண்டார்.
இப்போட்டி கொழும்பு விசாக்கா கல்லூரி மண்டபத்தில் அண்மையில் இடம்பெற்றபோது ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிரிசேன பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டு வெற்றிபெற்ற மாணவர்களுக்கு பதக்கங்களையும் சான்றிதழ்களையும் கணணிப் பொதிகளையும் வழங்கி வைத்தார்.
வெற்றிபெற்ற இம்மாணவனுக்கான வழிகாட்டலை கல்லூரி அதிபர் பீ.எம்.எம்.பதுறுதீன் அவர்களின் பணிப்புரையின் பேரிலும் இணைப்பாட விதானத்திற்கு பொறுப்பான பிரதி அதிபர் ஏ.பி.முஜீன் அவர்களின் மேற்பார்வையிலும்    ICT  பாட ஆசிரியரான எம்.ஐ.எம்..பசீல் வழங்கியிருந்தார்.. இப்போட்டியில் முதலாம் இடத்தை  கொழும்பு நாலாந்தா கல்லூரி பெற்றுக்கொண்டது .
இப்போட்டியில் தேசிய ரீதியிலும் கிழக்கு மாகாண ரீதியிலும் கலந்து கொண்ட ஒரேயொரு முஸ்லிம் மாணவர் இவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
எல்.ஹஸீப் முஹம்மட் கல்லூரியில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட க.பொ.த.உயர்தர தொழில்நுட்ப துறையில் கல்வி பயின்று வருகின்றார்.


No comments:

Post a Comment