Sunday, December 9, 2012

CNCI Achiever Awards – 2012


இலங்கை தேசிய வர்த்தக கைத்தொழில் சம்மேளனம் கொழும்பு சினமன் கிறேன்ட் ஹோட்டலில் ஒழுங்கு செய்திருந்த 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான தொழில்துறை முயற்சியாளர்களுக்கான விருது ( CNCI Achiever Awards – 2012)  ஒரேஞ் ரீ கம்பனி ( பிரைவட் ) லிமிடட்டுக்கு  வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரேஞ் ரீ கம்பனி ( பிரைவட்) லிமிட்டடின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் கலாநிதி ஏ.எல்.அப்துல் நாஸர் மற்றும் அவரது தந்தை பீ.ரீ.அஹமட் ஆகியோர் கொழும்பு சினமன்ட் ஹோட்டலில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்வில் கௌரவிக்கப்பட்டதுடன் அம்பாறை மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்டங்களுக்கான சிறந்த தொழில்துறை முயற்சியாளர்களுக்கான விருதும் வழங்கப்பட்டது.

No comments:

Post a Comment