Tuesday, March 13, 2012

நூருல் ஹுதா அகதியா பாடசாலையின் மீலாதுன் நபிதினவிழா.

நூருல் ஹுதா அகதியா பாடசாலையின் மீலாதுன் நபிதினவிழா கல்முனை மஹ்மூத் மகளிர் கல்லூரியில் இடம்பெற்றது. கல்முனை மாநகர மேயர் கலாநிதி ஸிராஸ் மீராசாஹிப் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார்.
No comments:

Post a Comment