Tuesday, January 3, 2012

கல்முனை ஸாஹிரா தேசியக்கல்லூரி விடுதி மாணவர்களின் பாவனைக்கென சாய்ந்தமருது சுகாதார வைத்திய அதிகாரி டாக்டர் ஸஹீலா இஸ்ஸதீனின் பணிப்புரைக்கமைய ஒரு தொகுதி நுளம்பு வலைகளை பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் கல்லூரி அதிபர் எம்.எம்.இஸ்மாயிலிடம் இன்று வழங்கி வைத்தனர்.

No comments:

Post a Comment