Wednesday, June 29, 2011

சர்வதேச புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு சாய்ந்தமருது சுகாதார வைத்திய அதிகாரி டாக்டர் ஸகிலா இஸ்ஸதீன் தலைமை.


சர்வதேச புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு சாய்ந்தமருது சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனையினால் சாய்ந்தமருது கோட்டத்தை சேர்ந்த பாடசாலை ஆசியர்களுக்கான செயலமர்வு சாய்ந்தமருது மல்ஹருஸ் ஷம்ஸ் மாகாவித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றது.
பாடசாலை அதிபர் ஐ. எல். ஏ.றஹிம் தலைமையில் இடம்பெற்ற மேற்படி நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கல்முனை பிராந்திய சுற்றாடல் நோய் தடுப்பு அதிகாரி டாக்டர் எம்.ஏ.ஷாபி கலந்து கொண்டதுடன் சாய்ந்தமருது சுகாதார வைத்திய அதிகாரி டாக்டர் ஸகிலா இஸ்ஸதீன், பதில் மேற்பார்வை பொதுச் சுகாதார பரிசோதகர்   பைஸல் எம்  முஸ்தபா உட்பட  பாடசாலை ஆசிரியர்களும் கலந்து கொண்டனர்.
No comments:

Post a Comment