Sunday, June 5, 2011

மே 31 சர்வதேச புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினம் இன்று விழிப்பு ஊர்வலம்


மே -31 சர்வதேச புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு கல்முனை அல்-மிஸ்பாஹ் மகா வித்தியாலயத்தில் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு நடைபெற்றது.

புகைத்தலை ஒழிக்கும் நோக்கோடு கல்முனை அல்-மிஸ்பாஹ் மகா வித்தியாலயத்தில் சர்வதேச புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு சித்திரப்பாட பிரிவினால் ( ART UNIT )அதன் பொறுப்பாசிரியர் எஸ்.எம்.எம்.றம்ஸானின் ஏற்பாட்டில்  மாணவர்களால் வாசகங்கள் எழுதப்பட்ட பதாகைகள் மற்றும் பேசும் சித்திரங்களை மாணவர்கள் தாங்கிய வண்ணம் எதிர்ப்பு ஊர்வலம் நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் பாடசாலை அதிபர், பிரதி அதிபர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களும் கந்து கொண்டனர்.No comments:

Post a Comment